ایران

09145144176 – 09029014178

    

کامل ترین آموزش کلمات ربط همبسته در ‏زبان انگلیسی و کاربرد آنها‎ ‎‏/‏‎ Corelative ‎conjunctions ‎

تاریخ انتشار:۱۳۹۹-۰۶-۱۹

نکته: قبل از مطالعه این بخش، برای بهتر متوجه شدن کلمات ربط همبسته، میتوانید مقاله ما را در خصوص همپایگی در زبان انگلیسی مطالعه کنید.

کلمات ربط همبسته (Corelative conjunctions) در زبان انگلیسی شامل موارد زیر هستند، که برای مشاهده آموزش هر کدام کافیست روی آن کلیک کنید.

Either … or/ Neither … nor

Not only … but also/Both … and

کلمات ربط همبسته Not only…but also

پیوند دادن ساختار های مشابه

A. He has a house. He has a car.

     He not only has a house but also he has a car.

(پیوند دادن دو اسم در نقش مفعول)

B. He is a good teacher. He is an educated teacher.

     He is not only a good teacher but also an educated one.

(پسوند دادن دو صفت به اضافه اسم)

C. She reads novels. She writes novels.

    She not only reads novels but also writes them.(پیوند دادن دو فعل)            

۱. not only … but also در معنای نه تنها … بلکه … در پیوند دادن جملات بکار میرود.

۲. زمانی که از not only … but also برای پیوند دادن ساختار های مشابه استفاده میکنیم، not only و but also باید تا حد ممکن نزدیک به ساختار هایی که آنها را مشخص میکنند باشند.

She is not only a good wife, but also a good daughter to her father.درست    

She not only is a good wife, but also a good daughter to her father.نادرست  

(او نه تنها همسر خوبی است، بلکه دختر خوبی نیز برای پدرش است. (او هم یک همسر خوب و هم یک دختر خوب برای پدرش است.))

۳. نهاد های مفرد که با not only … but also به هم پیوند خورده باشند، پس از but also فعل مفرد میگیرند و نهاد های جمع نیز پس از but also فعل جمع میگیرند.

Not only Robert but also Zack is my good friend.

Not only my parents but also my teachers want me to study hard.

همانطور که در مثال های بالا میبینید، در جمله اول به دلیل مفرد بودن subject ها، فعل نیز (is) به شکل مفرد خود آمده است و در جمله دوم برعکس.

۴. اگر یکی از فاعل ها جمع و دیگری مفرد باشد، فعل با فاعل پس از but also مطابقت پیدا میکند. یعنی فاعلی که از همه به فعل نزدیک تر است.

Not only the boss but also the workers want one week of extra work.

Not only theworkers but also the boss wants one week of extra work.

پیوند دادن جملات کامل

A. He has a house. He has a car.

    Not only doeshe have a house, but also he has a car.

    Not only does he have a house, but he also has a car.

B. He is a good teacher. He is an educated teacher.

     Not only is he a good teacher, but also he is an educated one.

     Not only is he a good teacher, but he also is an educated one

C. She reads novels. She writes novels.

    Not only does she read novels, but also she writes novels.

    Not only does she read novels, but she also writes novels.

۱. هنگام پیوند دادن دو جمله کامل با استفاده از not only … but also میتوان not only را در کنار هم نگه داشت.

Not only do I need a guitar, but also I need a training class.

۲. هنگام استفاده از not only … but also در ترکیب جملات کامل، میتوان but also را از هم جدا کرد. بدین  منظور میتوانید از ساختار های زیر استفاده کنید.

But + subject + also

Not only do I need a guitar, but I also need a training class.

But + subject + verb + also

Not only I need a guitar, but I need also a training class.

۳. هنگامی که از Not only … but also برای پیوند دادن دو جمله کامل استفاده میکنید، پس از not only باید فعل کمکی را قبل از نهاد آورد.

درست:

Not only does my father need a new job, but also he needs more income payment.                                                                                                    

نادرست:

Not only my father needs a new job, but also he needs more income payment.                                                                                                      

فراموش نکنید که هنگامی که دو جمله کامل به هم متصل میشوند، پس از جمله اول ویرگول قرار میگیرد. اما در پیوند دادن ساختار های مشابه ضروری نیست.

کلمات ربط همبسته: Both…and

A. Zack is not coming to school today. Robert is not coming to school
    today

     Both Zack and Robert are not coming to school today. 

(پیوند دادن دو اسم در نقش فاعل/نهاد)

B. I bought vegetables. I bought meet.

    I bought both vegetables and meet

 (پیوند دادن دو اسم در نقش مفعول)       

C. Zack exercises every morning. Zack eats good breakfast every morning.

    Zack both exercises and eats good breakfast every morning.

(پیوند دادن دو فعل)

D. We have this model in the showcase. We have this model in the store.

    We have this model Both in the showcase and in the store.

(پیوند دادن دو عبارت حرف اضافه ای)

۱. نهاد هایی که با both … and بهم متصل میشوند، همیشه فعل جمع میگیرند.

Pizza is my favorite. Vegetables are my favorite

Both pizza and vegetables are by favorites.

۲. از Both … and برای پیوند دادن ساختار های یکسان استفاده میشود و جملات کامل را به ندرت میتوان با آنها بهم متصل کرد.

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا ثبت نام کن!

برای مشاهده دوره های آموزشی کلوپ نخبگان کلیک کنید
  • کارشناسی ارشد فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • دانشجوی دکترای فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1399 تا 1403 و رتبه 100 آزمون دکترای فیزیک
  • دبیر رسمی اموزش پرورش با ۱۵سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و هیئت امنایی و غیر انتفاعی در کرمان و شهرستان ها
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان شهرستانهای استان کرمان