ایران

09145144176 – 09029014178

    

همپایگی در زبان انگلیسی / ‏Coordination

تاریخ انتشار:۱۳۹۹-۰۶-۱۹

در زبان انگلیسی از چندین روش برای بیان کردن دو یا چند مفهوم در یک جمله استفاده میشود. همپایگی یا coordination به عنوان روشی برای ترکیب دو یا چند جمله کامل نه تنها برای تولید جمله های بزرگتر بلکه برای نشان دادن رابطه بین مفاهیمی که به یکدیگر مرتبط هستند تمرین خواهد شد.

جمله از یک یا چند clause تشکیل شده است. clause ها به گروهی از واژه ها میگویند که دارای نهاد و فعل هستند. به طور کلی دو نوع Clause وجود دارد. مستقل/independent و وابسته/dependent. اما این دو چه فرقی باهم دارند؟ clause که از این به بعد به آن جمله­واره یا بند میگوییم، اگر مستقل باشد (main clause) دارای subject و verb یا همان نهاد و فعل میباشد و همینطور به تنهایی معنای کاملی میدهد. تمام جمله های کامل دارای حداقل یک جمله­ واره مستقل (main clause) هستند. در بند های وابسته نیز میتوان نهاد و فعل را دید اما به تنهایی کامل نیستند و معنی کامل را نمیرسانند. در مثال های زیر می توانید چند نمونه از جمله­ واره های مستقل و وابسته را ببینید.

جمله­ واره مستقل:

I went to work yesterday.

He looks so sad.

I’m very happy to be here with you.

جمله­ واره وابسته:

When I went to work yesterday

Why he looks so sad

Because I was very happy to have you here

از سری مشخصاتی که جمله­ واره های وابسته دارند این است که در انتهای آنها نقطه وجود ندارد زیرا همانطور که گفته شد جمله کاملی نیستند.

حروف ربط هم پایه و ساختار های موازی / Coordinating conjunctions and parallel structure

حروف ربط همپایه کلماتی هستند که جملات یکسان را به هم وصل میکنند. بنا بر یکسان ساختار جملات آن را موازی مینامند.

 کلمات ربط هم پایه این واژه ها هستند yet , so , or , nor , for , and

این حروف ربط برای ترکیب کردن موارد زیر بکار می­روند.

تک واژه ها

Boys and girls are the same.اسم                                                                         

My friend is wealthy and successful.صفت    

 Last night I was eating and enjoying the party.فعل                                           

This gift is for students but not (for) teachers.مفعول                                               

I have to write and (to) type this paper tonight.مصدر                                                               

گروه های حرف اضافه

There is still plenty of food in the living room and in the kitchen.

You can lie down on the bed or on the sofa.

This was in the book yet not on the exam.

عبارت های فعلی

I am washing the dishes and thinking about my father.

Nobody wants to lose his money or (to) waste it.

جمله­ واره های وابسته

Where you go is a dangerous place.

I can wash the dishes while you are cleaning your room.

He is a person whom I was talking to you about.

جملات مستقل و کامل

I love spicy food, but my mother hates it.

My friend didn’t do his homework, nor did I

My father couldn’t buy a new car, for he didn’t have enough money.

نکته: در مثال سوم کلمه for به معنی چرا که/چون بکار رفته است.

نکته: حروف ربط همپایه را نمیتوان برای پیوند دادن ساختار ها متفاوت از هم استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید.

My best friend is successful and wise.درست                                                    

                                  Adj                 adj

My friend is a success and wise.نادرست                                                            

                          Noun           Adj

نکته: هنگامی که دو جمله­ واره پیرو را با حروف ربط هم پایه به هم ربط می دهیم، هیچ علامت و نقطه گذاری لازم نیست. مانند مثال های زیر:

Where you go is a dangerous place.

I can wash the dishes while you are cleaning your room.

He is a person whom I was talking to you about.

اما هنگام ربط دادن دو جمله ی مستقل، با یک حرف همپایه، قبل از حرف ربط همپایه یک ویرگول قرار میگیرد. مانند:

I love spicy food, but my mother hates it.

My friend didn’t do his homework, nor did I

My father couldn’t buy a new car, for he didn’t have enough money.

اگر به مثال ها دقت کنید حروف ربط همپایه for, nor و so تنها برای پیوند دادن جمله­ واره های مستقل بکار میروند. پس نمیتوان آن ها را برای پیوند دادن تک­واژ ها بکار برد.

پیوند دادن جملات کامل و کاربرد حروف ربط

                                                                                 جمله       کاربرد          حرف ربط

My brother called me, and we went outside                         اضافه               and

 You don’t have to be with me, nor do you have to       اضافه              nor

  talk to me.

You can stay home and study for the exam, or                  جایگزین            or

you can go out and enjoy yourself.                             

 I have to study, or (else) I will fail the course.                    شرط          or (else)

 (If I don’t study well, I will fail the course.)                  

The teacher had headache, but he taught the class.          تقابل              but                           

Her voice was terrible, yet I could easily                              تقابل              yet

Understood him                                                           

Dr. Jones couldn’t lecture for the entire hour, for                علت               for

he had a sore throat.                                                   

   I’ve been working hard all year, so I’m going to                نتیجه             so
 take a vacation during the summer.                                   

۱. حرف ربط nor دو مفهوم منفی را بهم ربط میدهد،. پس از nor باید مانند جملات پرسشی استفاده شود و قبل از آن یکی از افعال کمکی am is are, do does, have, will باید آورده شود.

I don’t speak Chinese, nor do I write it.

(من نه به زبان چینی صحبت میکنم و نه به آن زبان مینویسم.)

I haven’t done my homework, nor have I done my personal works.

(I haven’t done my homework. I haven’t done my personal works.)

)من نه تکالیف خود را انجام داده ام، و نه کار های شخصی ام را)

۲. استفاده از حرف ربط for بیشتر در نوشته ها و گفتگو های رسمی بکار میرود و در مواقع غیر رسمی، استفاده از because متداول تر است.

رسمی:

Unfortunately, I couldn’t arrive on time, for I got stuck in heavy traffic.

غیر رسمی:

Unfortunately, I couldn’t arrive on time, because I got stuck in heavy traffic.

۲. زمانی که جملات خود را ترکیب میکنید باید صرفا از آوردن آنها پشت سر هم بپرهیزید.

سبک مطلوب:

You can study in the university library or in the dormitory quiet room, but

you must find a suitable place to study soon.

سبک ضعیف:

You can study in the university library, or you can study in the dormitory

quiet room, but you must find a suitable place to study, and you must find it soon.

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا ثبت نام کن!

برای مشاهده دوره های آموزشی کلوپ نخبگان کلیک کنید
  • کارشناسی ارشد فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • دانشجوی دکترای فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1399 تا 1403 و رتبه 100 آزمون دکترای فیزیک
  • دبیر رسمی اموزش پرورش با ۱۵سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و هیئت امنایی و غیر انتفاعی در کرمان و شهرستان ها
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان شهرستانهای استان کرمان